Ostrava, Czech Republic

Ostrava, Czech Republic, has been home to Maxion Wheels’ light vehicle and forklift steel wheels plants since 1949. Fifty years later the company opened a new light vehicle aluminum wheels factory at the same location.

Today the plant serves a variety of global major OEMs such as BMW, Daimler, Ford, PSA, Suzuki, and the Volkswagen Group, with the capacity to produce 7.5 million steel and aluminum wheels every year.

1.000

employees 

1.949

year of inauguration 

163.000

size in sqm 

Maxion Workers group picture at OST Hacathon 2019.

Maxion Wheels Hosts Successful Hackathon in Czech Republic

Read more
Maxion employees in the Czech Republic are honoured.

Winner of the Czech Governor's Award for CSR

Základní informace o spoleČnosti

Firma:    Maxion Wheels Czech s.r.o.
sídlo:     Ostrava - Kunčice, Vratimovská 707, PSČ 71900
IČO:      24790834
DIČ:     CZ24790834

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36716.

Společnost Maxion Wheels Czech s.r.o., je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností Iochpe-Maxion S.A., se sídlem Rua Dr. Othon Barcellos 83, Itagaçaba, Cruzeiro, São Paulo, Brazilská federativní republika, CNPJ/MF 61.156.113/0001-75, NIRE 35.300.014.022, jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Corporate Information

Company name:       Maxion Wheels Czech s.r.o.
Registered offices:   Ostrava - Kunčice, Vratimovská 707, PSČ 71900
IČO (Id. No.):            24790834
DIČ (VAT Id. No.):    CZ24790834

The company is registered in the Commercial Register by the Regional Court in Ostrava, Section C, Insert 36716.

Maxion Wheels Czech s.r.o., is as a controlled entity a part of the concern controlled by the controlling entity Iochpe-Maxion S.A., with its registered offices at Rua Dr. Othon Barcellos 83, Itagaçaba, Cruzeiro, São Paulo, Brazil, CNPJ/MF 61.156.113/0001-75, NIRE 35.300.014.022. This notification is made pursuant to Section 79 para. 3 of the Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations, as amended.

DE /